Voor een schone toekomst

Van 180 kg restafval naar 100 kg!

Zwolle heeft al grote stappen gezet op het gebied van afval scheiden

We zetten ons in om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken en zo min mogelijk restafval over te houden, dat is het idee! Van 180 kg restafval in 2016 naar maximaal 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Dat klinkt ambitieus, maar we zijn samen nú al goed op weg! Om dit te bereiken, zijn in het Gemeentelijk Grondstoffen Plan 2017-2020 drie sporen omschreven: ondersteunen, inspireren en belonen. Door goed te scheiden kunnen we meer grondstoffen recyclen en is er minder vervuiling van het milieu. Lukt het ons om het restafval nog verder terug te dringen? We beginnen met de Proef belonen in twee wijken in Zwolle. Via dit platform delen we tips en kijken we hoe de proef verloopt.

Over de Proef belonen

Afval goed scheiden is waardevol

Met de Proef belonen, onder 3000 huishoudens uit de Zwolse wijken Gerenbroek en Schoonhorst, kijken we het komende half jaar of het restafval van de deelnemende huishoudens vermindert als hier een financiële beloning tegenover staat. En er verandert helemaal niets aan de manier van inzamelen. We blijven zoveel mogelijk en goed ons afval scheiden zodat we zo min mogelijk restafval in de ondergrondse container hoeven te storten. Lekker makkelijk. Laten we samen kijken hoe en of dit werkt.